Reiki 1-2 og 3

Reiki 1

2 dage
Begge dage kl. 10.00-16.00

Ideen bag Reiki-healing er, at alt i universet er energi, og at healeren kan fungere som en slags kanal for en universel livsenergi, han eller hun overfører til sin klient. Jeg ser Reiki som en universel kærlighedsenergi af hvidt lys, der er til stede i hele verden og hele universet.

Alle kan lære at heale med Reiki og der er ikke nogen religion forbundet til det.

En Reiki 1 kan hjælpe dig til at kunne heale dig selv og andre. Oftest ser jeg at mine kursister får en langt bedre kontakt til sig selv, bedre jordforbindelse, bedre adgang til deres kvaliteter og evner og styrket intuition.

Dette Reiki-kursus følger ikke Reiki-alliancens form. Formålet er at styrke din intuitive fornemmelse af Reiki-healingsenergien i dit liv samt når du healer dig selv og andre

Hvis der er yderligere spørgsmål, så bare kontakt mig på healer@marzcia.dk

Kurset er godkendt til vedligeholdelse af din RAB-godkendelse.

Timer/RAB-point, svarer til de timer som fremgår af kurset/uddannelsen/arrangementet.

Reiki 2

2 dage.
Begge dage kl. 10.00-16.00

Reiki 2 drejer sig om at lære at sende healing på afstand, også kaldet fjernhealing. Forudsætningen for dette kursus er, at du har taget reiki 1. Du kan sagtens have reiki 1 fra en anden underviser end mig.

En Reiki 2 kan hjælpe dig til at fjernheale andre. Oftest ser jeg at mine kursister får åbnet mere for deres spirituelle vej, deres psykiske evner og styrket deres healing energi ved et Reiki 2 kursus.

Dette Reiki-kursus følger ikke Reiki-alliancens form. Formålet er at styrke din intuitive fornemmelse af Reiki-healingsenergien i dit liv samt når du healer dig selv og andre.

Der kan forekomme en personlig udvikling/udrenselsesprocess ved dette kursus, hvor gamle fysiske eller psykiske ting kan komme frem.

Du medbringer selv frokost, men der vil være lidt forskellig frugt, sødt og drikkevarer i løbet af dagen. Medbring også hjemmesko eller indendørs sko.

Kurset er godkendt til vedligeholdelse af din RAB-godkendelse.

Timer/RAB-point, svarer til de timer som fremgår af kurset/uddannelsen/arrangementet.

.

Reiki 3
Det sidste trin i Reiki. Du vil lære at indvie andre i Reiki og selv få mere styrke i din healingsenergi.

En Reiki 3 uddannelse er sammensat således:

Du bestemmer selv hvor lang tid du er om at tage din Reiki 3, det vigtigste er at du har opfyldt minimums kravene for undervisningen og at du føler dig parat til at have dine egne kurser.

Du skal følge:
4 hele Reiki 1 hold

(dvs. 4 stk. første undervisningsdage og 4 stk. anden undervisningsdage) – Du behøver ikke at følge det samme Reiki 1 hold begge dage.

2 hele Reiki 2 hold

(dvs. 2 stk. første undervisningsdage og 2 stk. anden undervisningsdage) – Du behøver ikke at følge det samme Reiki 2 hold begge dage.

Du skal som et minimum deltage i følgende Reiki 3 undervisningen:

1 x 3 timers undervisning med klienthåndtering.

1 x 3 timers undervisning med indvielses-meditation.

1 x 3 timers undervisning med indvielse.

Følge 1 times opfølgende undervisning efter hvert Reiki 1 og Reiki 2 hold.

Derudover skal du have healet og evalueret på 30 klienter (skrive en rapport), skabelon til rapporten er vedhæftet i denne mail. Det er obligatorisk at du laver og sender denne rapport til Marzcia når du er klar til det.

Uddannelsen er godkendt til vedligeholdelse af din RAB-godkendelse.

Timer/RAB-point, svarer til de timer som fremgår af kurset/uddannelsen/arrangementet.

Læs mere om uddannelsens forløb her:

Reiki 3 uddannelsen

Reiki 3 uddannelsen er en uddannelse med løbende optagelse af nye elever. Det vil sige, at eleverne er på forskellige steder i deres proces med at skulle mestre at være i healingsenergien, og  rumme Reiki 1 og Reiki 2 elever samtidig.

Uddannelsen tager ca. 1 ½ – ca. 3 år alt efter dit eget tempo.

Jeg har bygget undervisningen op om, at man skal følge mindst 4 Reiki 1 kurser og 2 Reiki 2 kurser, samt at man overværer de Reiki 3 indvielser som sker i løbet af et forløb.  Disse kurser man observerer, og til dels assisterer, er kernen i undervisningen.

Det er Reiki 3 elevens opgave, at suge til sig af de læringer der kommer, og den måde undervisningen foregår på. Hver gang er forskellig, og der er meget få grundlæggende ligheder og strukturer, men en ting er vigtig, og det er at være forbundet med healingsenergien/den åndelige verden, samt omslutte kursisterne og stole på, hvad du fornemmer af sansninger, energistrømme, og lægge mærke til de forskellige måder at formidle undervisningen på og svare på elevernes spørgsmål.

Som Reiki 3 elev kommer du til at få forskellige opgaver i løbet af Reiki 1 og 2 undervisningen, f.eks. at støtte op om healings-indvielsesenergien, at heale kursisterne, at støtte kursister der healer hinanden eller i Reiki 2, kursister, der sender fjernhealing. Dvs. at du får træningen i at rumme indvielsesenergien og du bliver bygget op gradvist.

Du får mulighed for at rumme/undervise få personer og mærke hvordan healingen arbejder i healeren og i klienten. Jeg er tilstede og støtter op om healingerne undervejs, så du har en tryghed i at prøve det af, men jeg har ansvaret i sidste ende. Du bliver til hvert Reiki 1 og Reiki 2 kursus, præsenteret som assistent, som kursisterne kan spørge til råds og læne sig lidt op ad, hvis de vil. Dette er også en træning til, når du selv skal ud og have dine egne hold.

Efter hver Reiki 1 og 2 undervisningsdag har jeg opsamling på dagen.  Jeg oplyser om de valg, der er taget i løbet af undervisningen og dermed den struktur der er opstået, og du har mulighed for at stille spørgsmål og vi er i dialog om dagen, og det der er sket. Dette ser jeg som en yderst vigtig del af min Reiki 3 undervisning, at man lige har været i en live-situation og at man har set/ mærket  og været i det, og at vi derefter tager en kig ind i årsager til valgene og de indsigter eller resultater/reaktioner der er kommet hos dig og kursisterne.

Ydermere er der 3 temaer der kører løbende i rotation, så man har flere muligheder for at repetere temaerne i sit Reiki 3 uddannelses forløb.

Tema 1:

Klienthåndtering og supervision på de 30 trænings-healinger man skal have derhjemme (inklusiv scanning af klienten og feedback).

Tema 2:

Guidede meditationer, at rumme en gruppe med healingsenergi og guide samtidig, er en god træning i at mærke energien, følge flowet af healingen/meditationen og sanse deltagerne samtidigt.

Tema 3: 

Træning af indvielsen. Inden du modtager din Reiki 3 indvielse, så trænes indvielsen på en tom stol. Efter indvielsen træner du på dine medkursister, og i takt med at du har mere om mere styr på energien og transmissionerne i indvielsen, kommer du til at træne indvielsen på flere personer på en gang.

Der kan være venteliste til Reiki 3 uddannelsen, så skriv til healer@marzcia.dk, hvis du er interesseret, så ser vi om der er en plads til dig.